Στόχοι

Περιληπτικά, η οργάνωση Αειφόρουμ έχει ως κύριους στόχους:

 1. Την προώθηση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε από αυτήν να επωφεληθούν οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές, χωρίς όμως να θίγεται η παραγωγική ικανότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
 2. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, οικονομική κατάσταση ή μορφωτικό επίπεδο.
 3. Την προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Αειφορία) στα σχολεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκησης και στην κοινωνία συνολικά.
 4. Τη συνεργασία με σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας εν γένει του περιβάλλοντος.
 5. Την προώθηση εκπαιδευτικών και τεχνολογικών καινοτομιών που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και την ποιότητα-κατάσταση του περιβάλλοντος.
 6. Την ενημέρωση-πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κατανάλωσης, αγωγής υγείας, υγιεινής και ασφάλειας.
 7. Στην πολύπλευρη υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
 8. Στην προώθηση του διαλόγου των πολιτισμών, των θρησκειών και των ιδεών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κόσμος πιο ειρηνικός, πιο ανεκτικός, πιο ασφαλής για όλους, πιο ελπιδοφόρος για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές.
 9. Την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων.
 10. Την προώθηση του εθελοντισμού.
 11. Την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεγγύης των περιβαλλοντικών-οικολογικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανώσεων.

Leave a reply