Στόχοι και στρατηγική

Ο κύριος στόχος της σύμπραξης είναι να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη διά βίου μάθηση με βάση τις καλές πρακτικές της πολιτιστικής εκπαίδευσης, που ονομάζεται “EDUC-Art-Manual”, ως το κύριο παραδοτέο, ειδικά σχεδιασμένο για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το εγχειρίδιο θα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση της καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το προτεινόμενο εγχειρίδιο θα είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των μεθόδων που απορρέουν από τη διεπιστημονική προσέγγιση των μελών της σύμπραξης, καθώς και από την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατάρτισης στις διάφορες χώρες που συμμετέχουν. Οι εταίροι θα εφαρμόσουν μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ενήλικες άνω 50 στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, προκειμένου να συμβάλουν προς το στόχο της ΕΕ να αντιμετωπίσει την αύξηση της ανεργίας των ενηλίκων +50 και τα συναφή προβλήματα που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.

Ειδικότερα, τα μαθήματα θα αναπτυχθούν με βάση τέσσερις θεματικούς τομείς:

1ος: Συλλογική εργασία και εργαλεία.

2ος: «Πολιτισμός και τέχνες ». Εκπαίδευση και κατάρτιση

3ος: Ενεργός Γήρανση

4ος: Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα για τους ενήλικες

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους ενήλικες +50 μια ζωή με νόημα μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα μαθήματα κατάρτισης. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος για τους άνω των 50 συμμετέχοντες ενηλίκους, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης ενηλίκων σχετικά με διάφορες πτυχές του πολιτισμού και των τεχνών, προκειμένου να ελέγξουν τις πρότερες γνώσεις τους ή να αποκτήσουν νέες σε συγκεκριμένες τέχνες και πολιτιστικές εκφράσεις (χορός, μουσική, κλπ. ) και να περάσουν ευχάριστα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Οι στόχοι της εταιρικής σύμπραξης είναι οι εξής:

  • Να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών
  • Να επανενταχθούν στην κοινωνία μια σειρά από περιθωριοποιημένους ενήλικες άνω των +50 μέσω των μαθημάτων κατάρτισης
  • Να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού για ανέργους ή ενηλίκους άνω των 50
  • Να γίνει ανταλλαγή ορθών πρακτικών κατάρτισης ενηλίκων στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών
  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και να προωθηθεί η ιδέα ότι η πολιτιστική πολυμορφία ενώνει και μας κάνει αληθινούς Ευρωπαίους

Leave a reply