Σεμινάριο 10-10-2022

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Αειφόρου Σχολείου 10-10-22

Αειφόρο Εφικτή Ουτοπία Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Μεσολαβητές Αειφορίας, Δημήτρης Καλαϊτζίδης – Χριστίνα Κάτσενου

Παρουσίαση Γυμνάσιο με Λ.Τ. Φολεγάνδρου

Παρουσίαση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ

Παρουσίαση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Σχολείου, Θεολογία Αβδελή-Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Το Αειφόρο Σχολείο στην Ελλάδα, Χριστίνα Νομικού – Βέρα Δηλάρη – Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Το Αειφόρο Σχολείο ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Βεβαιώσεις Αβραμίδης – Δαρδαμάνη

Βεβαιώσεις Δάφνη Κυνδελέρου – Ιωάννης Φραγγούλης

Βεβαιώσεις Κακαβέτσος – Ντρίνια

Βεβαιώσεις Ξανθόπουλος- Χυδεριώτη

Leave a reply