Μέλη και φίλοι της Αειφορουμ

                     Μέλη και φίλοι της ΜΚΟ Aeiforum

 

Γιατί να γίνει κάποιος μέλος ή φίλος της ΜΚΟ Aeiforum;

 

  • Για να συμμετάσχει σε μια κοινότητα ιδεών και ανθρώπων που προσπαθούν προκειμένου να στραφεί η ανθρώπινη κοινωνία προς την αειφορία
  • Για να βρει άλλους ανθρώπους με τις ίδιες ιδέες και αξίες
  • Για να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους για ένα ή περισσότερους κοινούς σκοπούς
  • Για να συμβάλλει, στο βαθμό που του αναλογεί, σε μια πιο ήρεμη, πιο ανεκτική, πιο προοδευτική, πιο ανοικτή, πιο αλληλέγγυα κοινωνία
  • Για να μοιραστεί τις γνώσεις του με άλλους ανθρώπους και να τις θέσει στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου για ευγενείς σκοπούς
  • Για να συμβάλλει στη διάδοση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην παιδεία και για να βοηθήσει στην εφαρμογή τους.
  • Για να προτείνει και να υλοποιήσει δικές του ιδέες και προτάσεις, συνεργαζόμενος με άλλα άτομα που έχουν τις ίδιες ή συγγενείς ανησυχίες και ιδέες.
  • Για να συμμετάσχει σε μια ήρεμη και ευχάριστη παρέα ανθρώπων με ίδιες αξίες και ιδέες.
  • Για να περνά καλά μέσα στην κοινότητα της Aeiforum

 

Leave a reply