H ΜΚΟ Aeiforum

H οργάνωση- ΜΚΟ“Aeiforum“ (Αειφόρουμ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά.

Ο κύριος και βασικός στόχος της οργάνωσης είναι, μέσα από τη συνεργασία ατόμων και φορέων, να  συμβάλει  στην στροφή της κοινωνίας προς την αειφορία. Αποτελεί ένα χώρο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ανθρώπους με κοινές και πανανθρώπινες αξίες (αλληλεγγύη, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των πλασμάτων, διαγενεακή αλληλεγγύη, κα) και με κοινά ενδιαφέροντα (παιδεία, πολιτισμός, τέχνη, περιβάλλον, πολιτική κα).

Προκειμένου να προσεγγίσει τον κύριο και τους επιμέρους στόχους της, η οργάνωση θα υιοθετήσει κάθε νόμιμη, θεμιτή και κοινά αποδεκτή ενέργεια και δράση, όπως: συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις, συνεργασία με άτομα και ομάδες, διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών και εγγράφων), υποβολή υπομνημάτων, διατύπωση έγκυρης γνώμης για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο του ενδιαφέροντός της, συμμετοχή σε δράσεις άλλων οργανώσεων, υλοποίηση προγραμμάτων κ.ά.

Η οργάνωση έχει ως κύριους στόχους:

 • Την προώθηση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε από αυτήν να επωφεληθούν οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές, χωρίς όμως να θίγεται η  παραγωγική ικανότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
 • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, οικονομική κατάσταση ή μορφωτικό επίπεδο.
 • Την προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Αειφορία) στα σχολεία, στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία συνολικά.
 • Τη συνεργασία με Σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας εν γένει του περιβάλλοντος.
 • Την προώθηση εκπαιδευτικών και τεχνολογικών καινοτομιών που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και την ποιότητα-κατάσταση του περιβάλλοντος.
 • Την ενημέρωση-πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κατανάλωσης, αγωγής υγείας, υγιεινής και ασφάλειας.
 • Την πολύπλευρη υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
 • Την προώθηση του διαλόγου των πολιτισμών, των θρησκειών και των ιδεών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κόσμος πιο ειρηνικός, πιο ανεκτικός, πιο ασφαλής για όλους, πιο ελπιδοφόρος για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές.
 • Την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Την προώθηση του εθελοντισμού.
 • Την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεγγύης των περιβαλλοντικών-οικολογικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανώσεων.
Ταχ. Διεύθυνση: Γούναρη 21-23, 18531 Πειραιάς. Τηλ. 2104134960, Τηλ. 2104835534
 
 

Μέλη και φίλοι της ΜΚΟ Aeiforum

Γιατί να γίνει κάποιος μέλος ή φίλος της ΜΚΟ Aeiforum;

 • Για να συμμετάσχει σε μια κοινότητα ιδεών και ανθρώπων που προσπαθούν προκειμένου να στραφεί η ανθρώπινη κοινωνία προς την αειφορία
 • Για  να βρει άλλους ανθρώπους με τις ίδιες ιδέες και αξίες
 • Για  να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους για ένα ή περισσότερους κοινούς σκοπούς
 • Για να συμβάλλει, στο βαθμό που του αναλογεί, σε μια πιο ήρεμη, πιο ανεκτική, πιο προοδευτική, πιο ανοικτή, πιο αλληλέγγυα κοινωνία
 • Για να μοιραστεί τις γνώσεις του με άλλους ανθρώπους και να τις θέσει στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου για ευγενείς σκοπούς
 • Για να συμβάλλει στη διάδοση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην παιδεία και για να βοηθήσει στην εφαρμογή τους.
 • Για να προτείνει και να υλοποιήσει δικές του ιδέες και προτάσεις, συνεργαζόμενος με άλλα άτομα που έχουν τις  ίδιες ή συγγενείς ανησυχίες και ιδέες.
 • Για να συμμετάσχει σε μια ήρεμη και ευχάριστη παρέα ανθρώπων με ίδιες αξίες και ιδέες.
 • Για να περνά καλά μέσα στην κοινότητα της Aeiforum

 

 

Πώς μπορεί η ΜΚΟ Aeiforum να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς;

H ΜΚΟAeiforum μπορεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας:

 • πληροφόρηση σχετικά με σεμινάρια, συνέδρια, επιμορφωτικούς κύκλους[ κα] κ.ά.
 • δωρεάν παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα προαιρετικά σχολικά προγράμματα (Π.Ε. , ΕγΑ, Α.Υ., Πολιτιστικάκ.ά.)
 • τη δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνει η ίδια η Aeiforum, σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφορία, για το Αειφόρο Σχολείο, για τις Ερευνητικές Εργασίες[, κα] κ.ά.
 • τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα που τυχόν αναλαμβάνει
 • τη δυνατότητα να υποβάλει κανείς πρόγραμμα δικής του έμπνευσης, υπό την κάλυψη της Aeiforum
 • ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων για θέματα παιδείας και αειφορίας
 • τη δυνατότητα συμμετοχής σε ποικιλία εκδηλώσεων που προγραμματίζει και υλοποιεί η Aeiforum

 

 

Τι μπορεί να κάνει κανείς στη ΜΚΟ Aeiforum;

Κάθε πολίτηςμπορεί

 • Να συμμετάσχει ως εθελοντής σε δράσεις που θα αναπτύξει σύντομα η οργάνωση Aeiforum στα πεδία: περιβάλλον-τέχνες, παιδεία, πολιτισμός
 • Να συμμετάσχει (ως επιμορφούμενος ή ως εισηγητής) σε επιμορφωτικές συναντήσεις, σε σεμινάρια, σε συνέδρια, σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Να συμμετάσχει ως εθελοντής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig “Educ-Arts
 • Να προτείνει δικές του ιδέες για εφαρμογή, όπως, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, δράσεις προστασίας και υπεράσπισης του περιβάλλοντος, σειρές μαθημάτων για ποικίλα θέματα (διατροφή, υγεία, ευεξία, μαγειρική, ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα κ.ά.)
 • Να βοηθήσει με κατάλληλο υλικό την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter)

 

Ειδικά ο εκπαιδευτικός:

 • Να συμμετάσχει στο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου
 • Να συμμετάσχει στην Ομάδα Αειφόρου Σχολείου
 • Να αναλάβει δράσεις στο σχολείο ή σε ομάδα σχολείων σχετικά με την εφαρμογή του Αειφόρου Σχολείου
 • Να συμμετάσχει σε οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων για το Αειφόρο Σχολείο
 • Να συμμετάσχει σε συγγραφικές ομάδες για προγράμματα ΕγΑ (Εκπαίδευσης για την Αειφορία), για νέο παιδαγωγικό υλικό, για ψηφιακά βιβλία κ.ά.

Leave a reply