Γιατί να μας διαβάζετε;

          Γιατί να μας διαβάζετε;

  • Διότι έχετε αυθεντικό και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός καλύτερου σχολείου από αυτό που φοιτούν τα παιδιά σήμερα
  • Διότι έχετε γνήσιο ενδιαφέρον για τα θέματα της παιδείας
  • Διότι ασχολείστε χρόνια με προαιρετικά-εθελοντικά σχολικά προγράμματα
  • Διότι θέλετε να συμμετέχετε οι ίδιοι σε πρωτοβουλίες σχετικές με το αειφόρο σχολείο ή παρόμοιες
  • Διότι θέλετε να πληροφορείστε σχετικά με καινοτομίες που εισάγονται στο ελληνικό σχολείο
  • Διότι θέλετε να πληροφορείστε τι συμβαίνει διεθνώς σε σχέση με το αειφόρο σχολείο
  • Διότι η αλληλοενημέρωση μας βοηθά να κερδίζουμε χρόνο προσωπικής έρευνας
  • Διότι αρέσει σε όλους μας να είμαστε μέλη μιας μεγάλης και ωραίας παρέας
  • Διότι έχετε πολύ… ελεύθερο χρόνο, λίγο από τον οποίο μπορείτε να επενδύσετε στην ανάγνωση του ενημερωτικού μας δελτίου
  • Διότι, διότι…… συμπληρώστε κι εσείς κάποιο λόγο…

Leave a reply