Ερωτηματολόγιο για μας

Ερωτηματολόγιο για το ενημερωτικό μας δελτίο

Θα βοηθήσετε πολύ αν απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο αυτό, δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες για τα επόμενα φύλλα του δελτίου:

 1. Από τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνετε κατά καιρούς, τι ποσοστό της ύλης διαβάζετε;
  Μέχρι 15%          Μέχρι 30%          Μέχρι 75%          Πάνω από 75%
 2. Επανέρχεστε ποτέ σε κάποιο από τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνετε; Ναι Όχι Σπάνια
 3. Η μορφή του ενημερωτικού μας δελτίου είναι ελκυστική; Ναι   Όχι         Έτσι-κι Έτσι.
 4. Είναι λειτουργικό το ενημερωτικό μας δελτίο; Ναι          Όχι        Έτσι-κι Έτσι.
 5. Είναι φιλικό για τον αναγνώστη; Ναι     Όχι        Έτσι-κι Έτσι.
 6. «Μια φορά το μήνα» είναι καλή συχνότητα για ένα ενημερωτικό δελτίο; Ναι, Είναι πολύ, Είναι λίγο.
 7. Τα τέσσερα πεδία της θεματολογίας του ενημερωτικού μας δελτίου, όπως παρουσιάζονται στο editorial, είναι ικανοποιητικά για σας; Ναι        Είναι πολλά        Είναι λίγα
 8. Σκέφτεστε ότι ίσως λείπει κάτι από το ενημερωτικό μας δελτίο;…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 9. Σκέφτεστε να μας στείλετε κάποιο κείμενο για δημοσίευση (σχετικό με τα 4 πεδία της θεματολογίας);
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 10. Σημειώστε ό,τι άλλο επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leave a reply