Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου

Τεκμηρίωση

Σε πολλές χώρες το Αειφόρο Σχολείο θεωρείται [ως] πρότυπο αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου, το οποίο ταυτόχρονα μειώνει το οικολογικό του αποτύπωμα, βελτιώνει τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας και ανοίγει το σχολείο στην κοινότητα.  Στη Νορβηγία, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Αειφόρο Σχολείο προτείνεται από τις κυβερνήσεις ως σχολείο πρότυπο και ενισχύεται με διάφορους τρόπους η προσπάθεια να γενικευτεί η λειτουργία των σχολείων με βάση τις αρχές και τις αξίες του Αειφόρου Σχολείου. Στην Ελλάδα, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη τριετή λειτουργία του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου που εισήγαγε ουσιαστικά την έννοια και την πρακτική του Αειφόρου Σχολείου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αναδείχθηκε η ανάγκη [της] συνεργασίας των εκπαιδευτικών που πιστεύουν στην ιδέα αυτή, στη βάση μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής.  Η δημιουργία ενός Δικτύου Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου, μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό του διαλόγου για το Αειφόρο Σχολείο, στον εμπλουτισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στο Αειφόρο Σχολείο, στην επιμόρφωση περισσότερων εκπαιδευτικών στην πρακτική του αειφόρου σχολείου, στην ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προτάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για την προώθηση του αειφόρου σχολείου.

Η ΜΚΟ Αειφόρουμ ανέλαβε να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο.

Μέλη:

Ως μέλη του δικτύου εγγράφονται προαιρετικά όλοι οι εκπαιδευτικοί (ανεξαρτήτως βαθμίδας ή τύπου σχολείου στον οποίο υπηρέτησαν ή υπηρετούν) που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες του Αειφόρου Σχολείου και την ανάγκη να αναπροσανατολιστεί το σχολείο προς την αειφορία.

Εγγραφή μελών

Η εγγραφή των μελών γίνεται με απλή γνωστοποίηση της πρόθεσης του ενδιαφερομένου με την αποστολή σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση aeiforo@gmail.com. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει λογαριασμό στο facebook γίνεται μέλος και της κλειστής ομάδας του Δικτύου Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου. Στην ιστοσελίδα του Aeiforum (www.aeiforum.eu) θα υπάρχει σύντομα σχετική θέση για τα μέλη του δικτύου.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του δικτύου είναι ισότιμα μεταξύ τους. Έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με όλους  όσους είναι μέλη του δικτύου, να συμμετέχουν στις δράσεις του δικτύου (συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες ανταλλαγής απόψεων, επιμορφωτικές δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, κτλ). Η εγγραφή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών δεν προϋποθέτει την καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος.  Προαιρετικά τα μέλη του δικτύου μπορούν να εγγραφούν ως μέλη ή φίλοι της ΜΚΟ Aeiforum.

Πιθανές δράσεις των μελών του Δικτύου

 • Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων   εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν στο πλαίσιο του Αειφόρου Σχολείου. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από όλα τα μέλη του δικτύου. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία και βραβεύονται οι 5 καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές.
 • Σεμινάρια σε συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς, σχετικά με το Αειφόρο Σχολείο.
 • Συνέδρια ή συμπόσια για την παρουσίαση εργασιών εκπαιδευτικών σε σχέση με το Αειφόρο Σχολείο.
 • Μετάκληση ξένων επιστημόνων προκειμένου να επιμορφώσουν τους Έλληνες εκπαιδευτικούς για το Αειφόρο Σχολείο
 • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά για το Αειφόρο Σχολείο
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές ή επισκέψεις σχετικές (άμεσα ή έμμεσα) με την εκπαίδευση για την αειφορία.
 • Δειγματικές παρουσιάσεις εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο του Αειφόρου Σχολείου
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου και ανάληψη σχετικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
 • Υλοποίηση εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Αειφόρου Σχολείου και της αειφορίας.
 • Συνεργασία με άλλα δίκτυα ή φορείς με κοινές επιδιώξεις και ενδιαφέροντα

Επικοινωνία:

Aeiforum: 210 4134960, 210 4117027, 6948292381, aeiforo@gmail.comkalariv1@sch.gr

www.aeiforum.eu

Leave a reply