Ανταποκρίσεις Σχολείων: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων

                                                     ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ              

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Γράφει η Παναγιώτα Χαλούλου-διευθύντρια

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων είναι 6/θέσιο. Σ’ αυτό φοιτούν 134 μαθητές, από τους οποίους 27 είναι αλλοδαποί. Στο ολοήμερο πρόγραμμα φοιτούν 51 μαθητές. Εργάζονται 12 εκπαιδευτικοί, δύο εκ των οποίων [2]με ειδικότητα Ξένων Γλωσσών. Υπάρχει και τμήμα ένταξης. Η φετινή είναι η τρίτη χρονιά μας στο Αειφόρο Σχολείο. Τις δύο προηγούμενες βραβευτήκαμε με το 1ο Βραβείο.

Η μέθοδος εργασίας μας ήταν απλή:

  • Επιλέξαμε μέσα από τους δείκτες όσες δράσεις ανά πεδίο θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας.
  • Ορίσαμε τις ομάδες δράσης μαθητών-δασκάλων.
  • Όλοι μας ενισχύαμε την αειφορία, αλλά κάθε ομάδα είχε την ευθύνη του συντονισμού σε μια δράση. Παράδειγμα: όλοι έφερναν φλούδες για τον κομποστοποιητή, αλλά την ευθύνη του συντονισμού και της παρακολούθησης της πορείας της δράσης την είχε η Ε΄ τάξη. Ανάλογα την ευθύνη για τα πλαστικά την είχε η Δ΄ τάξη, για την εξοικονόμηση ενέργειας η Στ΄ τάξη κλπ
  • Τα αποτελέσματα της κάθε δράσης καταγράφονταν αναλυτικά στο ημερολόγιο της κάθε τάξης από τους μαθητές σε συνεργασία με το δάσκαλό τους. Παράλληλα, η Διευθύντρια ενημέρωνε το «Φάκελο του Αειφόρου Σχολείου» με τα αποτελέσματα των μηνιαίων μετρήσεων και με οτιδήποτε αποτελούσε τεκμήριο των δράσεών μας.

Για την προσέγγιση των στόχων του Αειφόρου Σχολείου χρησιμοποιήσαμε μια ποικιλία διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογιών, όπως την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τη βιωματική προσέγγιση των δράσεων, το διάλογο, την εξατομικευμένη διδασκαλία, όπου χρειαζόταν και ασφαλώς τη χρήση του υπολογιστή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γινόταν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με σκοπό το συντονισμό και την αναπροσαρμογή των στόχων και των δράσεων.

Τα βασικά εργαλεία στην προσπάθειά μας ήταν:

  • Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου
  • Ερωτηματολόγια
  • Συνεντεύξεις
  • Η φωτογραφική μηχανή
  • Η βιντεοκάμερα

Οι Δείκτες Αειφόρου Σχολείου ήταν η πυξίδα για τις δράσεις μας. Μ’ αυτούς κατανοήσαμε το περιεχόμενο των δράσεων. Μέσα από την αναλυτική περιγραφή και τον σαφέστατο τρόπο υπολογισμού του αποτελέσματος γνωρίζαμε ακριβώς κάθε στιγμή τι κάνουμε και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Η ταξινόμηση επίσης των στόχων σε τρία πεδία μάς βοήθησε στην κατά το δυνατόν ισότιμη οργάνωσή τους. Αποφύγαμε δηλ. το λάθος να δώσουμε την προσοχή μας σε ένα μόνον τομέα, π.χ. τον περιβαλλοντικό και να ασχοληθούμε λιγότερο με τον κοινωνικό. Ασφαλώς, αντιμετωπίσαμε και δυσκολίες. Τη πρώτη χρονιά υπήρξε μια δυσκολία στην κατανόηση των μετρήσεων και το συντονισμό των δράσεων των ομάδων. Τη δεύτερη χρονιά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα οι μαθητές συνεχίζουν από μόνοι τους τις δράσεις τους (κάνουν ανακύκλωση, φέρνουν τρόφιμα για μαθητές που έχουν ανάγκη κ.ά.) χωρίς καμιά ιδιαίτερη προτροπή ή καθοδήγηση.

Το σχολείο μας βγήκε πολλαπλά κερδισμένο από τη συμμετοχή μας στο Αειφόρο Σχολείο. Ο σύλλογος βγήκε ενδυναμωμένος μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων. Ενισχύθηκε η συνεργασία, η συμμετοχή, η ενότητα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το ίδιο ισχύει για τους μαθητές. Μειώθηκε η επιθετικότητα των μαθητών, που μέσα από τις δράσεις τους εκτονώνονταν δημιουργικά. Οι γονείς ήρθαν κοντά μας. Ενίσχυσαν τις δράσεις μας. Το σχολείο «ανέβηκε» στα μάτια τους. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε τις δράσεις μας. Με τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό Αειφόρου Σχολείου αντιληφθήκαμε βιωματικά «το πρόβλημα του πλανήτη μας». Αποκτήσαμε περιβαλλοντική ετοιμότητα. Ανταποκριθήκαμε στο «όραμα» της αειφορίας. Δημιουργήσαμε το δικό μας διήγημα, γράψαμε τη δική μας ιστορία.


Leave a reply