Προϊόντα και αποτελέσματα – Products and results

Educ-Arts Adult Education Manual on Arts

Methodology

Educ Arts Final Evaluation Report

Δελτίο Τύπου 1 – press release 1

Δελτίο Τύπου Port – press release Port

2o Seminario Xorou

FaceBook 1 Seminario Cooking

FB 1o Seminario Cooking Aeiforum

FB-evaluation_meeting_05-2015.pdf

FB Invitation

FB Cooking AeifSxol

FB EducArts Cooking

PressReleas KOINONIKI

Press_Releas_Athens_meeting.pdf

Press_Release_Medi_Diet.pdf

Cooking-Dansing PrRl

1st_Years_FormativeEvalu.pdf

EDUC-ARTS_Year_One__Monitoring_Form.pdf

Revised_Project_Plan_.pdf

Initial_Project_Work_Plan_.pdf

Music_Education_in_Greece.pdf

Music_in_ancient_Greece.pdf

Music_Educ_in_Greek.pdf

Music_Ancient_Greece_-Greek.pdf

Greek_Salad-Fried_calamari.pdf