Το πρόγραμμα

«Educ-Arts»

Περίληψη

Η Παιδεία και ο πολιτισμός είναι δύο ισχυρά «περιουσιακά» στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών. Μπορούν να δίνουν στον πολίτη απόλαυση, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και εισόδημα. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig “Educ-Arts” στοχεύει στη βελτίωση της κατάρτισης των ενηλίκων με στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων άνω των 50 που έχουν περιθωριοποιηθεί λόγω της ανεργίας, της φτώχειας ή συνταξιοδότησης. Το κύριο εργαλείο για το σκοπό αυτό θα είναι μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τον Πολιτισμό, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει ευχάριστη εκπαίδευση βελτιώνοντας παράλληλα την αυτοεκτίμησή τους και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής τους. Ταυτόχρονα θα αυξήσει τις πιθανότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας στο πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών. Οι εταίροι θα οργανώσουν μια σειρά από εργαστήρια κατάρτισης, με βάση το εγχειρίδιο που θα παραχθεί, σχετικά με βασικούς πολιτιστικούς τομείς, όπως: αφήγηση (μύθος και τη δημιουργία ιστορίας), πλαστικές τέχνες (γλυπτική, κεραμική), θέατρο, κατασκευή απλών μουσικών οργάνων, εκμάθηση των χορών και παραδοσιακή κουζίνα. Με βάση την Παιδεία και τον Πολιτισμό κάθε χώρας-εταίρου, οι εταίροι θα εντρυφήσουν στις κοινές ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, εμπλουτίζοντας τη ζωή και τις προοπτικές των ηλικιωμένων και των περιθωριοποιημένων πολιτών. Την ίδια στιγμή η βιβλιογραφία κατάρτισης ενηλίκων θα εμπλουτιστεί με το εγχειρίδιο το οποίο θα είναι έτοιμο για χρήση στην εκπαίδευση ενηλίκων για τον πολιτισμό και τις τέχνες..

Leave a reply