Σχέδια Δράσης για την Αυτοαξιολόγηση του Σχολείου

Τα παρακάτω Σχέδια Δράσης γράφτηκαν από τον συντονιστή του Αειφόρου Σχολείου Δημήτρη Καλαϊτζίδη, σε συνεργασία με αρκετά μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες, κυρίως, όμως, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ωστόσο, όπως βλέπετε, είναι σε μορφή word, ώστε καθένας και καθεμιά (εκπαιδευτικός) να έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του Σχ.Δρ. και προσαρμογής του στα δεδομένα του σχολείου όπου θα εφαρμοστεί.

Τα δέκα αυτά Σχέδια Δράσης, συνδέονται με τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και μπορούν να βοηθήσουν τα σχολεία να στραφούν προς μια πιο αειφόρο λειτουργία, διεκδικώντας ταυτόχρονα την πιστοποίησή τους ως Αειφόρο Σχολείο.

Είμαστε ανοικτοί σε νέες προτάσεις για σχέδια δράσης στο μέηλ: aeiforo@gmail.com

 

Download Σχέδια Δράσης σε .docx για Word

  1. Σχέδιο Δράσης: Αναβάθμιση Σχολικού Χώρου (Word)
  2. Σχέδιο Δράσης: Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή (Word)
  3. Σχέδιο Δράσης: Εφαρμογή και ανταλλαγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (Word)
  4. Σχέδιο Δράσης: Διάχυση της Κλιματικής Αλλαγής σε όλα τα μαθήματα του σχολείου (Ολιστική Σχολική Προσέγγιση) (Word)
  5. Σχέδιο Δράσης: Εισαγωγή ομαδοσυνεργατικών τεχνικών διδασκαλίας (Word)
  6. Σχέδιο Δράσης: Σχολικός Κανονισμός (Word)
  7. Σχέδιο Δράσης: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Word)
  8. Σχέδιο Δράσης: Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (Word)
  9. Σχέδιο Δράσης: Πρόληψη ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού (Γυμνάσιο-Λύκειο) (Word)
  10. Σχέδιο Δράσης: Πρόληψη Ενδοσχολικής Βίας (Δημοτικό Σχολείο) (Word)

Leave a reply