Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου

Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιόπιστη αποτύπωση των δράσεων του σχολείου. Καταγράφοντας κάθε δράση κάθε φορά που γίνεται, έχουμε μια πλήρη, αξιόπιστη, επικαιρη, εύκολα διαχειρίσημη και χρήσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων αποτύπωση της συνολικής λειτουργίας και δράσης του σχολείου, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επί πλέον, και αυτό είναι ακόμη πιο χρήσιμο, μπορεί κανείς να έχει πλήρη εικόνα της δράσης του σχολείου για κάθε έναν από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Στο Ημερολόγιο περιλαμβάνονται φόρμες-έντυπα καταχώρισης και αποτύπωσης για όλους τους  δείκτες, αίροντας όλες τις δυσκολίες για τη διαχείριση, την αποτύπωση και την τεκμηρίωσή τους. Με τα έντυπα που παραθέτουμε, διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης, γίνεται πλέον αντικειμενική, αδιάβλητη και ανατροφοδοτική για το ίδιο το σχολείο. Οι δείκτες Ο8 έως Ο15 υπάρχουν στο τελευταίο φύλλο και απαντώνται με διαφορετικό τρόπο.  Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ημερολόγιο, θα πρέπει να αντιστοιχίζονται σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα (ή μπλογκ) του σχολείου. Για το σκοπό αυτό υπάρχει η στήλη Linκ (Στοιχεία επιβεβαίωσης) όπου θα μπαίνει η σύνδεση με την ιστοσελίδα ή το μπλογκ για να φαίνεται η τεκμηρίωση.

Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου βοηθά το διευθυντή να συντάξει την ετήσια αναφορά του στο τέλος της χρονιάς,  Βοηθά την εξοικονόμηση χρόνου για τη συγκέντρωση των στοιχείων για τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις δράσεις και δραστηριότητες του σχολείου κατά τη σχολική χρονιά και δίνει κίνητρα να γίνουν περισσότερες δράσεις. Τα έντυπα καταχώρισης, μπορούν στη συνέχεια (αφού εκτυπωθούν, συμπληρωθούν, επικυρωθούν από το διευθυντή) να τοποθετηθούν σε ένα ντοσιέ για εύκολη πρόσβαση.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Επιτυχία.

Δημήτρης Καλαϊτζίδης-Συντονιστής του Αειφόρου Σχολείου

Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου

Leave a reply