Το νέο Ημερολόγιο Αειφόρου Νηπιαγωγείου

Με τη φροντίδα της Έλλης Ναούμ, παρουσιάζουμε το Ημερολόγιο του Αειφόρου Νηπιαγωγείου.

Όπως λέει και ο τίτλος, αφορά αποκλειστικά τα Νηπιαγωγεία και μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των δράσεών τους και φυσικά, στην πιστοποίησή τους ως Αειφόρων.

Να μη ξεχάσουμε επίσης ότι στο τέλος Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για πιστοποίηση των σχολείων στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7wOqwcQQb8sywB_wlhM65ulvWpDc9GI-9r_scdydXH4OEfg/viewform

Δημήτρης Καλαϊτζίδης -Πρόεδρος Αειφόρουμ