Συνεργασία της Αειφόρουμ με σχολεία για σχολικά προγράμματα Εράσμους+ ΚΑ1 και ΚΑ2

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό χρηματοδότησης προγραμμάτων Erasmus+ κάθε σύμπραξη σχολείων που υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση προγράμματος σύμπραξης ΚΑ2, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μεταξύ των εταίρων, εκτός από σχολεία και άλλους οργανισμούς ή φορείς (Μουσεία, Πανεπιστήμια, Οργανώσεις Πολιτών, ΜΚΟ κτλ).

Αν, λοιπόν, το σχολείο σας προτίθεται να καταθέσει αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210 ή ΚΑ220, θα πρέπει, προκειμένου να έχει ελπίδες έγκρισης, εκτός των συνεργαζόμενων-εταιρικών σχολείων από 2 ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, να έχετε ως εταίρους και άλλους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αειφόρουμ με τα έμπειρα στελέχη που διαθέτει, μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και έμπειρο μη σχολικό εταίρο για το πρόγραμμά σας. Ως οργανισμός, έχουμε μεγάλη εμπειρία ως συντονιστές του Αειφόρου Σχολείου (προγράμματος εγκεκριμένου από το ΙΕΠ), διαθέτουμε προσωπικό με ειδική επιμόρφωση στην Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή, στην Αειφορία, στο αποτελεσματικό σχολείο, στη φιλοζωία και σε άλλα πεδία. Όμως η εμπειρία μας είναι ακόμη μεγαλύτερη στη συγγραφή επιτυχών αιτήσεων, όπως έχει αποδειχθεί. Συνεργαστήκαμε με το Γυμνάσιο Σοφικού Κορινθίας και η αίτησή μας συγκέντρωσε 94/100, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ εκατό και πλέον αιτήσεων!!!

Η συμβολή μας μπορεί να επεκταθεί στον έλεγχο βιωσιμότητας του υποβαλλομένου προγράμματος, δηλαδή της εξασφάλισης ότι όλες οι δράσεις του προγράμματος θα είναι συμβατές με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορούμε επίσης να συμβάλλουμε καθοριστικά στη συγγραφή της πρότασης, ως εταίροι του προγράμματος και σε περίπτωση έγκρισης στην ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι μπορούμε και με τη συμμετοχή μας, αλλά κυρίως με την ενεργό εμπλοκή μας οριζόντια και κατακόρυφα σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, να συμβάλλουμε στην έγκριση αλλά και στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, στο τηλ 6948292381 και στο μέηλ aeiforo@gmail.com