Εθελοντές Δασοπροστασίας και Δενδροφύτευσης

Η πρωτοβουλία της Αειφόρουμ «Εθελοντές Δασοπροστασίας έχει σκοπό να συμβάλλει στην προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, στην προστασία της περιουσίας των πολιτών από τις φωτιές-πυρκαγιές, που όλο και συχνότερα ξεσπούν στη χώρα μας, αλλά και στην προσπάθεια φύτευσης του μέγιστου δυνατού αριθμού δέντρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόγραμμα «Ένα Δέντρο για το Κλίμα».

Θα ξεκινήσουμε με την αρχική συλλογή δηλώσεων συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας και δενδροφύτευσης.

Με βάση τον αριθμό των δηλώσεων και την χωρική τους κατανομή, θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους κατάλληλους αναγνωρισμένους φορείς, ώστε, αφενός να υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης-κατάρτισης, αφετέρου να ενταχθούμε οργανικά σε ένα ευρύτερο σχέδιο πρόληψης και προστασίας των δασών και αναβάθμισης του περιβάλλοντος εν γένει.

Κάθε εθελοντής/εθελόντρια θα προσφέρει στο πεδίο που μπορεί, ανάλογα με την εμπειρία, τη γνώση, την επιθυμία, την επάρκεια χρόνου κ.λπ. Δεν αναλαμβάνει κανείς/καμιά υποχρεώσεις για μακροχρόνια δέσμευση ή μη επιθυμητές μορφές συμμετοχής. Η προσφορά μας θα είναι απολύτως εθελοντική-προαιρετική και σύμφωνη με τις δικές μας δυνατότητες.

Όσοι/όσες δηλώσουν συμμετοχή ΔΕΝ αναλαμβάνουν ΚΑΜΙΑ υποχρέωση ή δέσμευση, οικονομική, νομική, ηθική, υλική. Η υποβολή της δήλωσης αποτελεί μια αρχική δήλωση πρόθεσης για συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια. Τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν, αν δεν λάβουμε (σε δεύτερη φάση) την άδεια όσων δηλώσουν συμμετοχή, για την κοινοποίησή τους σε επίσημους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει η πρωτοβουλία μας.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε όπου πιστεύετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Η πρώτη φάση συλλογής δηλώσεων συμμετοχής, λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2023

Ο σύνδεσμος για προαιρετική δήλωση συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOEH_EkboPcTmf0dMl56x0Xn8hMs2VmbT7MZlJXMJH6JCDyQ/viewform

Δημήτρης Καλαϊτζίδης -Πρόεδρος Αειφόρουμ