Σχολική χρονιά 2021-22:Έγκριση του προγράμματος Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας Unesco ΤΠΕ

Το Σήμα Αειφόρου Σχολείου έχει εγκριθεί και για την σχολική χρονιά 2021-22

Leave a reply