Πώς υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς;

Πώς μπορεί η ΜΚΟ Aeiforum να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς;

H ΜΚΟ Aeiforum μπορεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας:

  • πληροφόρηση σχετικά με σεμινάρια, συνέδρια, επιμορφωτικούς κύκλους[ κα] κ.ά.
  • δωρεάν παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα προαιρετικά σχολικά προγράμματα (Π.Ε. , ΕγΑ, Α.Υ., Πολιτιστικάκ.ά.)
  • τη δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνει η ίδια η Aeiforum, σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφορία, για το Αειφόρο Σχολείο, για τις Ερευνητικές Εργασίες[, κα] κ.ά.
  • τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα που τυχόν αναλαμβάνει
  • τη δυνατότητα να υποβάλει κανείς πρόγραμμα δικής του έμπνευσης, υπό την κάλυψη της Aeiforum
  • ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων για θέματα παιδείας και αειφορίας
  • τη δυνατότητα συμμετοχής σε ποικιλία εκδηλώσεων που προγραμματίζει και υλοποιεί η Aeiforum


Leave a reply