Πιστοποίηση Αειφόρου Σχολείου 2023-24

Όσα σχολεία επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως “Αειφόρο Σχολείο”, θα πρέπει να επισκεφτούν στην ιστοσελίδα μας (από το κεντρικό μενού) το Αειφόρο Σχολείο και να μελετήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Θεμελιώδεις προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα)
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου
  3. Δημιουργία Σχολικού Προγράμματος Δράσης (ΣΠΔ) ή Σχολικού Σχεδίου Δράσης. Παρέχονται από την Αειφόρουμ έτοιμα 9 Σχέδια Δράσης για άμεση υλοποίηση από τα σχολεία, στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης.
  4. Υλοποίηση δράσεων που υπαγορεύονται από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και καταχώριση όλων των δράσεων στο Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου (αποστέλλεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς)
  5. Ολιστική Σχολική Προσέγγιση
  6. Τεκμηρίωση των δράσεων που αναφέρονται στο Ημερολόγιο, μέσω συνδέσμων (links) με την ιστοσελίδα του σχολείου.

Για κάθε βοήθεια μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο aeiforo@gmail.com